www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenščina

Pologi::Razpršeni hotel in sodobni turistični trendi

PRIKAZ VSEBINE POLOGA
Če ste registrirani uporabnik BTPS, lahko dodajate komentarje ali zaprosite za povezavo z avtorjem, ki vam lahko dovoli tudi ogled celotne vsebine pologa. Opozorilo: Vsebine spletnega portala www.BTPS.si so zaščitene z avtorskimi pravicami Banke turističnih priložnosti Slovenije (BTPS),Slovenske turistične organizacije (STO) in komitentov BTPS. Vse pravice pridržane. Informacij s spletne strani (besedila, slike, zvoki...) ni dovoljeno reproducirati, prenašati, razširjati ali shranjevati brez predhodnega pisnega dovoljenja BTPS ali STO. Nekateri deli spletne strani so opremljeni s slikami, ki so prav tako zaščitene z avtorskimi pravicami njihovih lastnikov.

Razpršeni hotel in sodobni turistični trendi

Avtor TOP.SEL
Datum
6. januar 2011
Tip
Znanje
Ponujam

POVZETEK

Razpršeni hotel »Prijazne hiše« na Lokvah nad Novo Gorico je oblika turistične ponudbe, za katero je značilna razpršitev nastanitvenih kapacitet po kraju in v neposredni bližini neokrnjene narave Trnovskega gozda. To ponuja kakovostnejši stik z naravo. Poleg tega pa se je ob revitalizaciji objektov ohranilo vse arhitekturne, stavbne in prostorske značilnosti, ki jih velja nadgraditi z dodatno ponudbo, kot je npr.: vrt z zelenjavo, skalnjak z zelišči in cvetjem. Slednje lahko pomeni kakovostni dodatek pri prehrani gostov in dekoraciji bivalnega prostora. Hkrati pa tudi širjenje znanj in izkušenj o naravni pridelavi hrane. Sodobni turistični trendi so trenuten odsev želja in potreb po porabi prostega časa. Ekološki turizem je eden od teh, ki predstavlja vzorec obnašanja posameznika v naravi, s katerim ne povzroča škode naravi. Glede na to, da vsak dan bivanja v naravi odkrijemo kakšno skrivnost, lahko zatrdimo, da je ekološki turizem razvijajoči turizem. Z razumevanjem naravnih pojavov lahko prispevamo k ekološkemu turizmu in kakovostneje preživljamo počitniške trenutke v naravi.


Oznake
Celotna vsebina

RAZPRŠENI HOTEL »PRIJAZNE HIŠE« IN SODOBNI TURISTIČNI TRENDI

Razpršeni hotel »Prijazne hiše«

Samostojno podjetje TOP.SEL Edbin Skok s.p. upravlja z manjšim razpršenim hotelom  »Prijazne hiše« v kraju Lokve na Trnovski planoti nad Novo Gorico. Zametek je nastal z ureditvijo prvega apartmaja Veverin v letu 2009. V letu 2010 sta se apartmaju pridružili še dve manjši počitniški hiši Lovia in Minia. Vsi trije objekti omogočajo prenočevanje 12 oseb. Glede na to, da so navedene nastanitvene enote lokacijsko razmaknjene, je to zametek pravega razpršenega hotela. Počitniški hiši sta bili namenjeni t.i. sindikalnemu turizmu, vendar sta v minulih letih bolj samevali. Z delno prenovo in z gostu prijazno ureditvijo pa sedaj služita namenu. Po vzoru podobnih objektov v Italiji (Sauris in Sutrio) je za vse tri objekte enotna recepcija, ki je locirana v neposredni bližini apartmaja. Za pripravo zajtrkov pa priskoči na pomoč sosednji gostinec.

Podjetje TOP.SEL ima vizijo za širitev, saj le to omogoča zniževanje stroškov. Vsi trije nastanitveni objekti z recepcijo pa tvorijo dobro osnovo za nadaljno širjenje. Vsako novo nastanitveno enoto se bo enoto enostavno vključilo v ponudbo. Vsak obstoječi objekt posebej ima zastavljeno programsko vsebino, ki jo želim razvijati tudi v nadalje. Apartma Veverin je namenjen družinskemu turizmu, saj ponuja komfortno nastanitev za celo družino. Počitniška hiša Lovia s savno je primerna za program osebne rekreacije in sprostitve v naravnem okolju. Počitniška hiša Minia pa spominja na gozdno kočo in je primerna za program spoznavanja narave in sobivanja z naravo.  

Ob tem želim poudariti, da smo pri revitalizaciji počitniških hiš ohranili vse arhitekturne, stavbne in prostorske značilnosti objektov ter okolice. Zaradi bližine italijanske meje se je ponudba najprej oblikovala glede na potrebe tamkajšnjih potrošnikov. Zaradi bližine neokrnjene narave, ki jo ponuja Trnovski gozd, pa v nadaljevanju načrtujem usmeritev v ekološki turizem.

Kaj lahko smatramo pod pojmom sodobni turistični trend?

Po pravici povedano niti prav dobro ne vem, kaj je sodoben turistični trend? Kopanje v Rdečem morju? Hoja in ribolov na prostrani Aljaski? Križarjenje ob Salomonovih otokih? Nakupovanje v Kabulu? Mogoče je nekaj od neštetega? Prav gotovo pa je, da vse od naštetega ne koristi naši lokalni turistični infrastrukturi in domačim turističnim podjetjem. To lahko koristi le kakšni turistični agenciji, ki vodi turiste v tujino. Predlagam, da se zadeve lotimo nekoliko drugače. Kot vsak materialni ali nematerialni proizvod je tudi turistična storitev podvržena presoji kakovosti. Kaj pa označujemo pod pojmom kakovost? Ena od mnogih definicij je: kakovost je lastnost proizvoda, ki zadosti zahtevam kupca. To je lahko skupina ali pa samo ena odločilna lastnost, ki pritegne kupca, da se odloči za nakup. Verjemite, tudi pri turistični storitvi je enako. Nekdo se pač odloči zaradi neke lastnosti vaše ponudbe. Upam, da že veste, kaj je vaš adut. Pa ne dolgo »viset« na temu, ker prav lahko se zgodi, da jutri to ne bo več adut. Sodobni turistični trendi so trenuten odsev želja in potreb po porabi prostega časa. V strokovnih krogih, v medijih in tudi v glasu ljudstva je trenutno zelo čislan t.i. ekološki turizem. Mislim pa, da je predstava o tem še nekoliko nejasna, saj je ta pojem pogosto poenostavljen  z uživanjem naravno pridelane hrane in sprehajanjem v naravi.

Kaj lahko smatramo pod pojmom ekološki turizem?

»Ekoturizem predstavlja najboljšo možnost uporabe naravnega okolja in drugih virov, za ustvarjanje trajnostnih dejavnosti s pomočjo ene od največjih gospodarskih panog, ki ima hkrati tudi velik vpliv na okolje, to je turizma« pravi dr. Mark Esposito. Ekoturizem oz. ekološki turizem lahko pojmujemo kot vzorec vedenja človeka v naravi, vendar pa bi za natančno razlago pojma ekološki turizem morali najprej dobro poznati razmere v naravi. Naš način vedenja v naravi ne bi smel povzročati škode naravi in nam samim. Na zemlji je več t.i. eko sistemov in vsak ima svoje značilnosti. Za neškodljivo obnašanje v naravi smatram takšno obnašanje, ki ne škodi naravi in tudi nam samim oz. našim naslednikom. Zato je najprej potrebno dobro spoznati naravno okolje in šele potem se lahko gremo ekološki turizem. Uživanje naravno pridelane hrane, hoja po naravnem okolju ali dihanje gozdnega zraka je komaj začetek pravega ekološkega turizma. Nekateri ga tudi pojmujejo kot odgovorni turizem. Da, toda za kaj smo odgovorni? Gotovo boste ob tem namignili, odgovorni za to, da nič narobe ne počnemo v naravnem okolju. Dilema je, ali res znamo vse prav narediti v naravi? Mnogi se ob prostem času sprehajamo po travniških in gozdnih poteh. Včasih tudi tam, kjer smo najmanj potrebni, pa tega niti ne vemo. Samo en droben primer, ki ga mnogi ne poznajo in se ga zato niti ne zavedajo. Še posebno ne otroci. Ob gozdnih poteh na gozdnih jasah pogosto sredi poletja najdemo majhno srnico, ki leži v travi. Njeno mater in njo smo presenetili, zato jo je mati prisila, da leže v travo. Ona pa je zbežala, da bi s tem »odpeljala« vsiljivca. V kolikor se namenimo, da jo pobožamo, smo jo uničili. Z našim dotikom smo ji spremenili vonj, kar je razlog, da je lastna mati ne spozna in jo zato zavrže. Mala srnica pogine od lakote, ker se sama še ne zna prehranjevati. Smo odgovorno ravnali?

Prav zaradi potrebnih znanj in vzorcev obnašanja in vedenja o naravi, je ekološki turizem izziv sodobnega časa. Izziv je tako za ponudnika, kot za gosta. Množica gostov namreč prinese s seboj v naravo razne fobije, s katerimi se ne more sprostiti in uživati v naravnem okolju. Te goste je potrebno pripraviti na nove izzive. Le sproščen in osveščen gost bo užival in  hkrati bo to tudi dobra reklama za našo turistično ponudbo.

Razpršeni hotel »Prijazne hiše« kot osnova za ekološki turizem

Gotovo boste namignili, da se s tem ukvarjajo ekološke turistične kmetije. Res je, ekološke kmetije poskrbijo za dobro ekološko pridelano hrano, vendar je to šele začetek pravega ekološkega turizma. Večini kmetij je turistična dejavnost drugotnega pomena in pomeni le stranski produkt ter dodaten zaslužek. Pogosto je turistična dejavnost tudi promocija za prodajo kmetijskih pridelkov, saj se gostje iz bližnjih krajev ponovno vračajo z namenom nakupa produktov. Kmetije imajo ustaljen delovni ritem in so orientirane na proizvodnjo osnovnega produkta. Poletni čas, ko je število gostov na kmetijah največje, je tudi čas najbolj intenzivnega kmetovanja. Zato se osebje na kmetiji nima časa ukvarjati z animacijo gostov. Zaenkrat si je tudi težko predstavljati rastlinjak ali vrt ob klasičnem hotelu. Le ti imajo običajno projektno urejeno notranjost in zunanjo ureditev, ki je bolj usmerjena v rekreacijsko področje.

Razpršeni hotel »Prijazne hiše« ima namen ponuditi gostu vrt z osnovno zelenjavo, ki jo je možno uporabiti pri pripravi dnevnih obrokov. V neposredni bližini nastanitvenih objektov je dovolj prostora za ureditev vrta. Potrebno je le nekaj vrtnarskih opravil v pomladanskem času in nekaj animacije v času bivanja gostov. Vemo, da marsikdo v mestih nima možnosti ureditve lastnega vrta. Kaj šele, da bi si to privoščil na dopustu.

Neposredna bližina gozda in neposreden pogled v naravno okolje ponuja možnost spoznavanja divjih živali in raslinja. Jutranje petje ptičev so del brezplačne ponudbe, ki pomaga odgnati tegobe sodobnega hitrega življenjskega tempa. Poleg tega pa je to prostor z množico naravnih zelišč, ki so uporabne za vsakodnevno prehrano, da o morebitnih zdravilnih učinkih niti ne govorimo. Skalnjak z zdravilnimi zelišči je lahko mini učna pot za spoznavanje zdravilnih zelišč. S tem lahko gostu ponudimo nekaj znanja, ki ga bo koristno in tudi odgovorno uporabil pri sprehodu v naravnem okolju. To pa je že zametek nove kulture obnašanja v naravnem okolju.

Katere prednosti prinaša razpršeni hotel »Prijazne hiše«?

Z revitalizacijo počitniških hišic Lovie in Minie, sta objekta ohranila vse arhitekturne, stavbne in prostorske značilnosti. Že bežen pogled nam pokaže, da je njihov zunanji videz vnešena občutna svežina. Slednja pomeni prednost pri promociji in predstavlja dodano vrednost v času bivanja. Objekta se nahajata v neposredni bližini gozda in nudita uporabniku prijeten stik z naravnim okoljem. Glede na predvideni programski usmeritvi, pa imata v okolici dovolj prostora za realizacijo in nadaljni razvoj.

Vsaka nadaljna širitev razpršenega hotela bo prinesla s seboj novo programsko usmeritev. To pa je podlaga za širšo paleto ponudbe in s tem večjo možnost izbire.

POVZETEK

Razpršeni hotel »Prijazne hiše« na Lokvah nad Novo Gorico je oblika turistične ponudbe, za katero je značilna razpršitev nastanitvenih kapacitet po kraju in v neposredni bližini neokrnjene narave Trnovskega gozda. To ponuja kakovostnejši stik z naravo. Poleg tega pa se je ob revitalizaciji objektov ohranilo vse arhitekturne, stavbne in prostorske značilnosti, ki jih velja nadgraditi z dodatno ponudbo, kot je npr.: vrt z zelenjavo, skalnjak z zelišči in cvetjem. Slednje lahko pomeni kakovostni dodatek pri prehrani gostov in dekoraciji bivalnega prostora. Hkrati pa tudi širjenje znanj in izkušenj o naravni pridelavi hrane. Sodobni turistični trendi so trenuten odsev želja in potreb po porabi prostega časa. Ekološki turizem je eden od teh, ki predstavlja vzorec obnašanja posameznika v naravi, s katerim ne povzroča škode naravi. Glede na to, da vsak dan bivanja v naravi odkrijemo kakšno skrivnost, lahko zatrdimo, da je ekološki turizem razvijajoči turizem. Z razumevanjem naravnih pojavov lahko prispevamo k ekološkemu turizmu in kakovostneje preživljamo počitniške trenutke v naravi.

Komentarji povzetka
Komentarje lahko vpisujejo prijavljeni uporabniki.
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...